Czym jest polisa ubezpieczeniowa?

Czym jest polisa ubezpieczeniowa?

Polisa, to dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia pomiędzy ubezpieczającym (kontrahentem) natomiast ubezpieczycielem. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje m.in. informacje ubezpieczającego, ustalenie przedmiotu ubezpieczenia, czasu oraz ceny ubezpieczenia i wielkości stawki ubezpieczeniowej. Charakteryzujemy polisy jednostkowe (indywidualne), zbiorowe, grupowe oraz generalne (ubezpieczenia mienia oraz transportu). Co należałoby więc wiedzieć na temat polisy ubezpieczeniowej?

Czym jest polisa ubezpieczeniowa?

Formułę wyrazu polisa ubezpieczeniowa (https://superpolisa.pl/faq/czy-polisa-to-to-samo-co-ubezpieczenie/) można odnaleźć w art. 809 § 1. Kodeksu cywilnego. Pochodzi z niego, iż jest to dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Nie kupujesz więc polisy – decydujesz się na skorzystanie z ubezpieczenia, natomiast potem dostajesz certyfikat, jaki stanowi zapewnienie zawarcia umowy, więc polisę. Informacje na polisie zależne są m.in. od tego, której ochrony ubezpieczeniowej dotyczy umowa. Na rzeczonej liście pojawiły się terminy: ubezpieczający oraz ubezpieczony. Czym różnią się owe pojęcia? Mianowicie wykupić ubezpieczenie może odmienna osoba aniżeli owa, jaką ochrona ma obejmować.

Co zawiera polisa ubezpieczeniowa?

Polisa obejmuje też miejsce oraz porę wystawienia dokumentu i podpis ubezpieczyciela. W wypadku informacji ubezpieczonego, jaki jest osobą fizyczną starczą takie dane, jak imię oraz nazwisko, adres oraz numer PESEL. Osoby prawne muszą z zasady dać bardziej istotne informacje np. nazwę spółki, adres siedziby, numer REGON, NIP lub PKD. Jeżeli ubezpieczony nie jest osobą ubezpieczającą, jego informacje też powinny odnaleźć się w polisie. Obie strony są niezwykle istotne, gdyż ubezpieczony może być objęty ochroną, natomiast ubezpieczający np. odpowiadać za płatność za polisę. Polisa ma momentami wyciąg najważniejszych założeń OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Taki wyciąg ma cel informacyjny, ponieważ OWU w pełni składają się (wraz z przepisami prawnymi) na treść umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie – czym jest polisa terminowa oraz bezterminowa?

Sektor ubezpieczeń na życie jest niezwykle duży. W propozycji towarzystw ubezpieczeniowych można odnaleźć dużo typów polis. Jak dobrać dobre ubezpieczenie na życie? To zależy od własnych potrzeb, sytuacji rodzinnej oraz materialnej. Najchętniej wykupowane są tzw. ubezpieczenia ochronne. Odszkodowanie jest wypłacane w wypadku śmierci czy stałego kalectwa osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenia ochronne można rozłożyć na terminowe oraz bezterminowe. Terminowe jak sama nazwa sugeruje zawiera się na pewien okres.

Jakie ubezpieczenia komunikacyjne są obowiązkowe?

Jakie ubezpieczenia komunikacyjne są obowiązkowe?

Niewielu kierowców zdaje sobie sprawę z tego, jak niezwykle poszerzone może być ubezpieczenie komunikacyjne. Stanowcza przewaga właścicieli aut kojarzy jedynie ubezpieczenie OC, jakie jest jedyną niezbędną polisą. Natomiast propozycje asekuratorów kryją w sobie dużo pozostałych świadczeń komunikacyjnych. Część takich ubezpieczeń ma niezwykle powszechny charakter (np. assistance), tymczasem pozostałe są skrojone pod dane sytuacje (np. ubezpieczenie szyb).

Jakie są typy ubezpieczeń komunikacyjnych?

Ubezpieczenia komunikacyjne dostępne online służą ochronie posiadaczy pojazdów, sprawców niespodziewanych wydarzeń i pokrzywdzonych, zarówno osób jak również samochodów. Ubezpieczenie komunikacyjne może być zarówno obowiązkowe jak również dobrowolne. W naszym systemie prawnym działa potrzeba zakupu poprzez kierowców ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczenie komunikacyjne OC zabezpiecza kierowcę od krzywd, jakie może spowodować własnym samochodem odmiennym osobom. Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej daje się rekompensatę poszkodowanym.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Ubezpieczenie to w wypadku kraksy umożliwia zwrot wydatków naprawy samochodu pokrzywdzonego. Kapitały są wypłacane z polisy sprawcy wypadku. Ma ono charakter obligatoryjny, natomiast jego zakup winien wystąpić nie później aniżeli w dniu ewidencji samochodu. Istotne jest poprzez rok, po tymże czasie należy zrobić powtórnego zakupu. Opłata zależna jest od wieku oraz doświadczenia kierowcy, wielkości ulg i typu samochodu.

Polisa AC

AC (Auto Casco) to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne. Polisa owa zabezpiecza przed wieloma przypadkami losowymi gwarantując odszkodowanie posiadaczowi auta m.in. w wypadku jego straty i zniszczeń. Obszar AC nie jest zarządzany ustawowo, więc przed zatwierdzeniem umowy zawsze należy dokładnie zaznajomić się z OWU (ogólne warunki ubezpieczenia). Należałoby dobrać polisę, jaka daje ochronę dostosowaną do własnych potrzeb (w wypadku aut niegarażowanych istotne będzie objęcie ubezpieczeniem zniszczeń poprzez grad i osoby trzecie – np. uszkodzenie karoserii lub zniszczenie szyb).

Ubezpieczenie assistance

Teraz niezwykle wielokrotnie poza tradycyjnym pakietem OC+AC ubezpieczyciele oferują klientom też pozostałe usługi, jakie pozwolą na bezstresowe wykorzystanie pojazdu i kontrolę kosztów. Nierzadko proponowanym udogodnieniem jest ubezpieczenie assistance. Jest to ubezpieczenie, jakie umożliwia całodobową pomoc w razie usterki, grabieży czy wypadku. Zwykle obejmuje ono takie usługi, jak naprawa auta w drodze, holowanie, natomiast choćby pojazd zastępczy.

Co dają nam ubezpieczenia komunikacyjne?

Co dają nam ubezpieczenia komunikacyjne?

Dostępna na rynku propozycja ubezpieczeń komunikacyjnych jest niezwykle duża. Każda spółka ubezpieczeniowa prócz obligatoryjnego ubezpieczenia OC proponuje również ubezpieczenie AC i specjalne ubezpieczenia dla kierowców, np. NNW oraz assistance. To natomiast nie wszystko. Poszczególni ubezpieczyciele mają w propozycji także np. ubezpieczenie pomocy prawnej. Należałoby wiedzieć więc jakie charakteryzujemy ubezpieczenia komunikacyjne oraz jaki jest ich zakres.

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne

OC pojazdu to odmiennie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli samochodów mechanicznych. Ma ono ochronić posiadacza auta na fakt krzywd spowodowanych poprzez niego odmiennym osobom na ulicy (nie jedynie kierowcom). Jest to jedyna metoda ubezpieczenia, jaką każdy kierowca musi mieć. Jeżeli zatem jako nowy kierowca oraz posiadacz pojazdu zamierzasz poruszać się po ulicy, czeka Cię dobór, natomiast potem zakup ubezpieczenia OC dla początkujących kierowców. Od tego czasu rozpoczniesz również wypracowywać własne ulgi na OC za bezszkodową jazdę.

Obszar ubezpieczenia OC

Po zawarciu umowy ubezpieczenia OC odpowiedzialność za zapłatę zadośćuczynienia osobom trzecim, poszkodowanym w wypadku samochodowym poprzez ubezpieczonego kierowcę idzie na spółkę ubezpieczeniową (do sprecyzowanych w ustawie sum gwarancyjnych i pod warunkiem iż sytuacje nie pokazują na szansę wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.) Ubezpieczenie OC zawierane jest na czas 12 miesięcy.

Kiedy rozpoczyna działać OC?

Odpowiedzialność z tytułu zawarcia polisy OC komunikacyjnego zaczyna się z chwilą zawarcia umowy oraz opłacenia stawki, czy jej początkowej raty. Jeżeli natomiast na polisie określony został późniejszy czas płatności, wtedy odpowiedzialność stowarzyszenia zaczyna się z chwilą zawarcia polisy. OC rozpoczyna działać też w sytuacji gdy zadziała tzw. reguła automatyzmu, więc niewypowiedziana najpóźniej 1 dzień przed końcem dotychczasowa umowa OC wznowi się na następny czas 12 comiesięczny. Wtedy OC rozpoczyna się kolejnego dnia po upływie dotychczasowej umowy OC.

Gdzie kupować ubezpieczenie?

Ubezpieczenie samochodu można kupić bezpośrednio u przedstawiciela lub w oddziale ubezpieczyciela. Wielokrotnie także jest szansa zakupu ubezpieczenia poprzez telefon. Poprzez Internet można zobaczyć wszelkie propozycje agencji ubezpieczeniowych dzięki porównywarce. Co więcej, sieć zapewnia szansę wykorzystania z kalkulatora ubezpieczeń OC. Specjalne ubezpieczenia nie są konieczne, natomiast niezwykle wielokrotnie mogą wykazać się przydatne. W życiu zdarzają się najrozmaitsze sytuacje, w jakich ubezpieczenie AC lub NNW okazuje się wprost zbawieniem.