Kategoria: Polisa ubezpieczeniowa

Czym jest polisa ubezpieczeniowa?

Czym jest polisa ubezpieczeniowa?

Polisa, to dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia pomiędzy ubezpieczającym (kontrahentem) natomiast ubezpieczycielem. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje m.in. informacje ubezpieczającego, ustalenie przedmiotu ubezpieczenia, czasu oraz ceny ubezpieczenia i wielkości stawki ubezpieczeniowej. Charakteryzujemy polisy jednostkowe (indywidualne), zbiorowe, grupowe oraz generalne (ubezpieczenia mienia oraz transportu). Co należałoby więc wiedzieć na temat polisy ubezpieczeniowej?

Czym jest polisa ubezpieczeniowa?

Formułę wyrazu polisa ubezpieczeniowa (https://superpolisa.pl/faq/czy-polisa-to-to-samo-co-ubezpieczenie/) można odnaleźć w art. 809 § 1. Kodeksu cywilnego. Pochodzi z niego, iż jest to dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Nie kupujesz więc polisy – decydujesz się na skorzystanie z ubezpieczenia, natomiast potem dostajesz certyfikat, jaki stanowi zapewnienie zawarcia umowy, więc polisę. Informacje na polisie zależne są m.in. od tego, której ochrony ubezpieczeniowej dotyczy umowa. Na rzeczonej liście pojawiły się terminy: ubezpieczający oraz ubezpieczony. Czym różnią się owe pojęcia? Mianowicie wykupić ubezpieczenie może odmienna osoba aniżeli owa, jaką ochrona ma obejmować.

Co zawiera polisa ubezpieczeniowa?

Polisa obejmuje też miejsce oraz porę wystawienia dokumentu i podpis ubezpieczyciela. W wypadku informacji ubezpieczonego, jaki jest osobą fizyczną starczą takie dane, jak imię oraz nazwisko, adres oraz numer PESEL. Osoby prawne muszą z zasady dać bardziej istotne informacje np. nazwę spółki, adres siedziby, numer REGON, NIP lub PKD. Jeżeli ubezpieczony nie jest osobą ubezpieczającą, jego informacje też powinny odnaleźć się w polisie. Obie strony są niezwykle istotne, gdyż ubezpieczony może być objęty ochroną, natomiast ubezpieczający np. odpowiadać za płatność za polisę. Polisa ma momentami wyciąg najważniejszych założeń OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Taki wyciąg ma cel informacyjny, ponieważ OWU w pełni składają się (wraz z przepisami prawnymi) na treść umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie – czym jest polisa terminowa oraz bezterminowa?

Sektor ubezpieczeń na życie jest niezwykle duży. W propozycji towarzystw ubezpieczeniowych można odnaleźć dużo typów polis. Jak dobrać dobre ubezpieczenie na życie? To zależy od własnych potrzeb, sytuacji rodzinnej oraz materialnej. Najchętniej wykupowane są tzw. ubezpieczenia ochronne. Odszkodowanie jest wypłacane w wypadku śmierci czy stałego kalectwa osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenia ochronne można rozłożyć na terminowe oraz bezterminowe. Terminowe jak sama nazwa sugeruje zawiera się na pewien okres.